ÜMUMİ MƏLUMAT

ƏTRAF MÜHİT SİYASƏTİMİZ

PVC profil emalı sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətimiz, bu işləri həyata keçirərkən, şirkətdə və ya şirkətimiz adından çalışanlara, dilerlərinə, ziyarətçilərinə və tədarükçülərinə daha sağlam və etibarlı iş mühiti təşkil etməyi və ətraf mühiti qorumağı öz öhdəsinə götürür.

Bu istiqamətdə Əməyin mühafizəsi, Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit ilə bağlı qanunvericilik tələblərinə riayət edən və müntəzəm şəkildə mükəmməlləşdirmə fəlsəfəsi ilə çalışan bir şirkət olaraq:

HƏDƏFİMİZ

  • Təbii ehtiyatların istehlakını və istehsal tullantısını azaldan işlər görmək,
  • Fəaliyyətimiz ilə əlaqəli risk qiymətləndirmələri nəticəsində, iş təhlükəsizliyi və ətraf mühit risklərini minimuma endirmək,
  • Ətraf mühit və iş qəzalarının yaranmasının qarşısını alan fəaliyyətləri həyata keçirmək,
  • Təlimlər vasitəsilə bütün işcilərin mühafizəsi, təhlükəsizliyi və ətraf mühit ilə əlaqəli fikrinin formalaşmasına təkan vermək,
  • PVC sektorunda sağlam və etibarlı iş mühiti yaradaraq, ətraf mühiti qoruyan lider şirkət olmaqdır
  • Instagram
  • Youtube
Azərbaycan 20, АZ7000, Naxçıvan , Azərbaycan
Telefon Nömrəsi: +994365441315
Yukarı