PPR Boru Və Əlavə Hissələri

6 GİRİŞLİ BATAREYA BİRLƏŞDİRMƏ DƏSTİ

6 GİRİŞLİ BATAREYA BİRLƏŞDİRMƏ DƏSTİ
6 GİRİŞLİ BATAREYA BİRLƏŞDİRMƏ DƏSTİ
KOD RƏNG QABLAŞDIRMA DİAMETR (mm) DÜYMƏ DN1 L Z S
30128020132 15 20 1/2 24,5 150 201 4,2
PPR Boru Və Əlavə Hissələri
  • Instagram
  • Youtube
Azərbaycan 20, АZ7000, Naxçıvan , Azərbaycan
Telefon Nömrəsi: +994365441315
Yukarı