PPR Boru Və Əlavə Hissələri

YUVARLAQ XARİCİ DİŞLİ NİPEL [PN20]

YUVARLAQ XARİCİ DİŞLİ NİPEL [PN20]
YUVARLAQ XARİCİ DİŞLİ NİPEL [PN20]
KOD RƏNG QABLAŞDIRMA DİAMETR (mm) DÜYMƏ D1 MIN. D1 MAX. OVALLIQ S
30115020131 250 20 1/2 19,5 14,5 0,4 3,4
30115020231 250 20 3/4 19,5 14,5 0,4 3,4
30115025131 200 25 1/2 24,5 16 0,4 4,2
30115025231 200 25 3/4 24,5 16 0,4 4,2
30115032231 100 32 3/4 31,5 18 0,5 5,4
PPR Boru Və Əlavə Hissələri
  • Instagram
  • Youtube
Azərbaycan 20, АZ7000, Naxçıvan , Azərbaycan
Telefon Nömrəsi: +994365441315
Yukarı