PPR Borular

Asan Və Sürətli Montaj

BORULARIN ƏLAVƏ HİSSƏLƏRİ İLƏ MONTAJI

 1. Qaynaq cihazı işə salınmadan öncə iş sahəsində hər hansı bir mənfi halın olub - olmadığını yoxlayın.
 2. Hissələrin hərəkət etməsinin və ya dönməsinin qarşısını almaq üçün qaynaq hissələri qaynaq cihazına yerləşdirilməlidir.
 3. Qaynaq cihazını 220 volt standart güc çıxışına taxın. Qaynaq maşınının 110 voltluq variantı da var.
 4. Temperaturu 260˚C-yə tənzimləyin. Magna qaynaq cihazı sürətli səth termometrinə malikdir.
 5. İşə salma düyməsini açın. İsinmə 1-3 dəqiqə davam edəcək. (İlk düyməni açmaq isinmə müddətini qısaldacaq).
 6. Temperatur 260˚C-yə yaxınlaşdıqca termostat işığı avtomatik sönəcəkdir.
 7. Boru və əlavə hissələri müvafiq yerlərə taxın.
 8. Borular və əlavə hissələr eyni vaxtda isidilməlidir. İsinmə müddətləri borunun diametrinə görə fərqli ola bilər. Çox qısa müddətli isitmə problem yarada bilər. Çox uzun müddətli istilik isə ID məhdudlaşdırmasına səbəb ola bilər.
 9. İsitmə müddətindən sonra boru və əlavə hissəni tez bir zamanda qaynaq cihazından çıxarın.
 10. Borunu fırlatmadan əlavə hissənin içərisinə salaraq dərhal birləşdirin. Əritmə nəticəsində boru və əlavə hissələr vahid şəkildə birləşir.
 11. Birləşdirmə prosesindən sonra soyuma prosesini gözləyin.
 12. Soyuma prosesindən sonra qaynaqlı birləşmə istifadə üçün hazırdır.
 13. İstifadədən sonra düyməyə basın və qaynaq cihazını cərəyandan ayırın. Soyumağa qoyun. Heç bir halda qaynaq cihazını soyutmaq üçün sudan istifadə etməyin. Çünki metalın formasını poza bilər. Mənbə hissələrini hər zaman quru saxlayın.
 14. Qaynaq prosesinin tamamlanmasından sonra dəstləri təmiz bir bez və ya hopdurucu kağız İlə təmizləyin.

Keyfiyyətə nəzarət normaları: PPR sadə PN-20

S/s Məhsulun adı Boru diametri Divar qalınlığı Çəkisi (1m) Paket miqdarı Qeyd
1 PPR boru sadə 20 3,4 0,17 100 Magna Premium
2 PPR boru sadə 25 4,2 0,27 100 Magna Premium
3 PPR boru sadə 32 5,4 0,43 60 Magna Premium
4 PPR boru sadə 40 6,7 0,67 40 Magna Premium
5 PPR boru sadə 50 8,4 1,05 16 Magna Premium
6 PPR boru sadə 63 10,5 1,65 16 Magna Premium

Keyfiyyətə nəzarət normaları: PPR sadə PN-16

S/s Məhsulun adı Boru diametri Divar qalınlığı Çəkisi (1m) Paket miqdarı Qeyd
1 PPR boru sadə 20 2,8 0,15 100 Magna Eko
2 PPR boru sadə 25 3,5 0,23 100 Magna Eko
3 PPR boru sadə 32 4,4 0,376 60 Magna Eko
4 PPR boru sadə 40 5,5 0,583 40 Magna Eko
5 PPR boru sadə 50 6,9 0,89 16 Magna Eko
6 PPR boru sadə 63 8,6 1,405 16 Magna Eko

Kompozit və Şüşə lif dəstəkli boruların keyfiyyətinə nəzarət üçün normlar: S:3,2 PN20

S/s Məhsulun adı Boru diametri Divar qalınlığı Çəkisi (1m) Paket miqdarı Qeyd
1 PPR boru kompozit 20 2,8 0,146 100 Magna Eko
2 PPR boru kompozit 25 3,5 0,228 100 Magna Eko
3 PPR boru kompozit 32 4,4 0,368 60 Magna Eko
4 PPR boru kompozit 40 5,5 0,575 40 Magna Eko
5 PPR boru kompozit 50 6,9 0,878 16 Magna Eko

Kompozit və Şüşə lif dəstəkli boruların keyfiyyətinə nəzarət üçün normlar: S:3,2 PN25

S/s Məhsulun adı Boru diametri Divar qalınlığı Çəkisi (1m) Paket miqdarı Qeyd
1 PPR boru kompozit 20 3,4 0,172 100 Magna Premium
2 PPR boru kompozit 25 4,2 0,265 100 Magna Premium
3 PPR boru kompozit 32 5,4 0,440 60 Magna Premium
4 PPR boru kompozit 40 6,7 0,690 40 Magna Premium
5 PPR boru kompozit 50 8,3 1,070 16 Magna Premium

Magna Premium və Magna Eko profillərin keyfiyyətə nəzarət normaları (60 - lıq seria)

S/s Məhsulun adı Divar qalınlığı Çita dırnağı mm Rezin yeri mm 1 metr çəkisi
1 Magna Premium Kasa 2,0 - 2,2 4 3,2 0,88
2 Magna Premium Orta 2,0 - 2,2 4 3,2 0,97
3 Magna Premium Qapı 2,0 - 2,2 4 3,2 1,33
4 Magna Premium Kanat 2,0 - 2,2 4 3,2 0,98
5 Cüt cam cita 1,8 - 2,0     0,24
6 Tək cam cita 1,7 - 1,9     0,27

Magna Premium və Magna Eko profillərin keyfiyyətə nəzarət normaları (58 - lıq seria)

S/s Məhsulun adı Divar qalınlığı Çita dırnağı mm Rezin yeri mm 1 metr çəkisi
1 Magna Eko Kasa 2,0 - 2,2 4 3,2 0,85
2 Magna Eko Orta 2,0 - 2,2 4 3,2 0,93
3 Magna Eko Qapı 2,0 - 2,2 4 3,2 1,28
4 Magna Eko Kanat 2,0 - 2,2 4 3,2 0,95
 • Instagram
 • Youtube
Azərbaycan 20, АZ7000, Naxçıvan , Azərbaycan
Telefon Nömrəsi: +994365441315
Yukarı