PPR Borular

PPR Boru Tətbiq Sahələrı

MAGNA PP - R sistemləri mərtəbə, divar və radian istilik sistemləri də daxil olmaqla bina istilik sistemlərinin bir hissəsidir.

MAGNA PP - R sistemləri birbaşa təmizlənmiş su və içməli su sistemlərində istifadə edilə bilər.

MAGNA PP - R sistemləri sənaye boru sistemləri kimi kimyəvi maddələrin ötürülməsində və kənarlaşdırılmasında istifadə edilə bilər.

  PPR standart borular PPR FIBREGLASS Lifli borular
SİSTEM TƏTBİQİ
Santexnika
Mobil sanitar sistem
İSİTMƏ VƏ SOYUTMA SİSTEMİ
Qazan transformasiyası
Mobil isitmə sistemi
Yerdən isitmə sistemi
Təmiz su mobil sistemi
Kondisioner sistemləri
DAŞINAN SU ŞƏBƏKƏSİ TƏTBİQİ
Daşınan su şəbəkəsi
Xarici tətbiq
Günəş kollektoru
Hövzə sistemi
Sənaye yolu ilə suyun təmizlənməsi sistemləri

MAGNA boru və əlavə hissələri izolyasiyadan sonra binadan kənar əməliyyatlarda istifadə edilə bilər.

  • Instagram
  • Youtube
Azərbaycan 20, АZ7000, Naxçıvan , Azərbaycan
Telefon Nömrəsi: +994365441315
Yukarı