ALÜMİNİUM VƏ PLASTİK PƏNCƏRƏ QOLLARI

ALÜMİNİUM VƏ PLASTİK PƏNCƏRƏ QOLLARI
KOD MALIN ADI
70123010002 Alüminium Pəncərə Qolu (9016)
70123020002 Alüminium Pəncərə Qolu (8003)
70123030002 Alüminium Pəncərə Qolu (8019)
70110010002 Plastik Pəncərə Qolu (9016)
70110020002 Plastik Pəncərə Qolu (8003)
70110030002 Plastik Pəncərə Qolu (8019)
KOD
MALIN ADI
70123010002
70123020002
70123030002
70110010002
70110020002
70110030002
Alüminium Pəncərə Qolu (9016)
Alüminium Pəncərə Qolu (8003)
Alüminium Pəncərə Qolu (8019)
Plastik Pəncərə Qolu (9016)
Plastik Pəncərə Qolu (8003)
Plastik Pəncərə Qolu (8019)