BAĞLAMA BAŞLIĞI

BAĞLAMA BAŞLIĞI
KOD QABLAŞDIRMA (ədəd) DİAMETR (mm) QALINLIQ
30103020031 1000 20 3,4
30103025031 600 25 4,2
30103032031 300 32 5,4
30103040031 175 40 6,7
30103050031 100 50 8,4
KOD
QABLAŞDIRMA (ədəd)
DİAMETR (mm)
QALINLIQ
30103020031
30103025031
30103032031
30103040031
30103050031
1000
600
300
175
100
20
25
32
40
50
3,4
4,2
5,4
6,7
8,4