PƏNCƏRƏ İSPONYOLETLƏRI

PƏNCƏRƏ İSPONYOLETLƏRI
KOD MALIN ADI
70100000302 İsponyolet 30 mm
70100000402 İsponyolet 40 mm
70100000602 İsponyolet 60 mm
70100000802 İsponyolet 80 mm
70100001002 İsponyolet 100 mm
70100001202 İsponyolet 120 mm
70100001402 İsponyolet 140 mm
70100001602 İsponyolet 160 mm
70100001802 İsponyolet 180 mm
KOD
MALIN ADI
70100000302
70100000402
70100000602
70100000802
70100001002
70100001202
70100001402
70100001602
70100001802
İsponyolet 30 mm
İsponyolet 40 mm
İsponyolet 60 mm
İsponyolet 80 mm
İsponyolet 100 mm
İsponyolet 120 mm
İsponyolet 140 mm
İsponyolet 160 mm
İsponyolet 180 mm