PƏNCƏRƏ SÜRGÜLƏRİ

PƏNCƏRƏ SÜRGÜLƏRİ
KOD MALIN ADI
70111000002 Pəncərə sürgüsü (aşağı-yuxarı)
70111000012 Pəncərə sürgüsü (sağa-sola)
KOD
MALIN ADI
70111000002
70111000012
Pəncərə sürgüsü (aşağı-yuxarı)
Pəncərə sürgüsü (sağa-sola)