PPR KOMPOZİT BORU

PPR KOMPOZİT BORU
Xammal: PP - R
Diametrlər: 20mm - 63mm
Nominal Təzyiq (PN): PN 20, PN 25
Standart Ölçü Nisbəti (SDR): SDR 6, SDR 7.4
Standartlar: TSE K 28
Rəng: Ağ
İşçi Maye Temperaturu: 50ºC- 700ºC
Montaj zamanı mühit İstiliyi: 50ºC - 450ºC
Boru Uzunluğu: 4m
Birləşmə: Ərimə qaynağı
Termal Genişlənmə Əmsalı: 0.035 mm/mk