PPR STANDART BORU

PPR STANDART BORU
Xammal: PPR
Diametrlər: 20mm-63mm
Nominal Təzyiq (PN): PN 10, PN 16, PN 20
Standart Ölçü Nisbəti (SDR): SDR 6, SDR 7.4, SDR 11
Standartlar: DVGW W 544, İSO 15874-1, ISO 15874-2,
ISO 15874-3, DIN 8077, DIN 8078
Rəng: Ağ
İşçi Maye Temperaturu: 50ºC- 700ºC
Montaj zamanı mühit İstiliyi: 50ºC - 450C
Boru Uzunluğu: 4m
Birləşmə: Ərimə qaynağı
Termal genişlənmə əmsalı: 0.15 mm/mk