QAPAMA BAŞLIĞI REZBALI

QAPAMA BAŞLIĞI REZBALI
KOD QABLAŞDIRMA (ədəd) DİAMETR (mm)
30109025231 2500 15
30109020131 2500 20
KOD
QABLAŞDIRMA (ədəd)
DİAMETR (mm)
30109025231
30109020131
2500
2500
15
20