QAPI SÜRGÜLƏRİ

QAPI SÜRGÜLƏRİ
KOD MALIN ADI
70108010002 Qapı sürgüsü (aşağı-yuxarı)
70107020002 Qapı sürgüsü (sağa-sola)
KOD
MALIN ADI
70108010002
70107020002
Qapı sürgüsü (aşağı-yuxarı)
Qapı sürgüsü (sağa-sola)