VALFEX ALÜMİNİUM RADİATOR

VALFEX ALÜMİNİUM RADİATOR
VALFEX ALÜMİNİUM RADİATOR
Ümumi çəkisi (kg) Xammal İstilik verimi (bir seksiya) Su tutumu (bir seksiya) (L)
9 Alüminium 115°C 0,28
Ümumi çəkisi (kg)
Xammal
İstilik verimi (bir seksiya)
Su tutumu (bir seksiya) (L)
9
Alüminium
115°C
0,28