VİNTLƏR

VİNTLƏR
KOD MALIN ADI
70125390222 Vida 3.9x22
70125390252 Vida 3.9x25
70125391252 Vida 3.9x25 (iti uclu]
70125390322 Vida 3.9x32
70125751202 Vida 7.5x122
KOD
MALIN ADI
70125390222
70125390252
70125391252
70125390322
70125751202
Vida 3.9x22
Vida 3.9x25
Vida 3.9x25
Vida 3.9x32
Vida 7.5x122