XAMUT

XAMUT
KOD QABLAŞDIRMA (ədəd) DİAMETR (mm)  
30110020031 1.000 20 TƏK VƏ CÜT
30110025031 700 25 TƏK VƏ CÜT
30110032031 500 32 TƏK VƏ CÜT
30110040031 500 40 TƏK VƏ CÜT
30110050031 500 50 TƏK VƏ CÜT
KOD
QABLAŞDIRMA (ədəd)
DİAMETR (mm)
30110020031
30110025031
30110032031
30110040031
30110050031
1.000
700
500
500
500
20
25
32
40
50
TƏK VƏ CÜT
TƏK VƏ CÜT
TƏK VƏ CÜT
TƏK VƏ CÜT
TƏK VƏ CÜT